Năng lực

Thiên Phúc phát triển và xây dựng một mô hình chiến lược khép kín “Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ”, tạo nên lợi thế cạnh tranh và nền tảng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc. Mô hình chiến lược khép kín này giúp Thiên Phúc có thể tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, giá bán hợp lý và dịch vụ tốt nhất trong ngành.

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

 1. CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ HƯNG UBND TỈNH BẾN TRE CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ: 1982/QĐ-UBND NGÀY 21/09/2018 CHẤP THUẬN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP THIÊN PHÚC LÀ NHÀ ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ HƯNG TẠI XÃ PHÚ HƯNG, THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE.
 2. KHU CÔNG NGHIỆP VÀM CỐNG: ĐANG TRÌNH THỦ TƯỚNG VÀ CÁC BỘ XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 3. KHU CÔNG NGHIỆP HỘI AN: ĐANG TRÌNH THỦ TƯỚNG VÀ CÁC BỘ XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 4. KHU CÔNG NGHIỆP HÒA TRUNG: ĐANG TRÌNH THỦ TƯỚNG VÀ CÁC BỘ XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 5. KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH AN GIANG XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 6. KHU NHÀ UYÊN HƯNG TÂN UYÊN: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH AN GIANG XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 7. KHU NHÀ Ở CÀTY: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BÌNH THUẬN XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 8. KHU NHÀ Ở HẢI THẮNG: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BÌNH THUẬN XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 9. KHU NHÀ Ở HÒN LAN 4.91: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BÌNH THUẬN XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 10.  KHU NHÀ Ở HÒN LAN 5.4: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BÌNH THUẬN XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 11.  KHU NHÀ Ở HÒN LAN 5.05: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BÌNH THUẬN XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 12.  KHU NHÀ Ở HÒN LAN 11.1: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BÌNH THUẬN XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 13.  KHU NHÀ Ở LA GI 5.97: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BÌNH THUẬN XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 14.  KHU NHÀ Ở LA GI 15.56: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BÌNH THUẬN XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 15. KHU CÔNG NGHIỆP GIAO HÒA: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BẾN TRE XIN CHỦ TRƯƠNG KHẢO SÁT
 16. KHU DÂN CƯ THIÊN PHÚC CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ HƯNG: ĐANG TRÌNH UBND TỈNH BẾN TRE XIN CHỦ TRƯƠNG KHẢO SÁT